איכות הסביבה

לאכול חלבון מן החיי משמעותו להכביד על הסביבה. חלבון מן החי הוא תמיד חלבון מיד שנייה, ובעל החיים צרך משאבים יקרים (פי 10 עד פי 30 יותר חלבון צמחי מאשר הוא יספק, וכן כמויות אדירות של מים), מה שהופך את גידולו לאסון סביבתי.

"לפי דו"ח שפירסם ארגון המזון והחקלאות של האו"ם בנובמבר שעבר, תעשיית המזון מן החי אחראית ל-18% מכלל פליטות גזי החממה בעולם – שיעור גבוה יותר מהזיהום הנפלט מכל צורות התחבורה גם יחד. המחקר קבע כי הבקר והעופות הדחוסים במשקים מתועשים ברחבי העולם אחראים ל-37% מהפליטות העולמיות של גז המתאן – גז חממה שהיקף פליטתו אמנם נמוך מזה של פחמן דו-חמצני, אך השפעתו המזיקה גדולה פי 23. כמו כן, תעשיית הבשר אחראית על 9% מפליטות הפחמן הדו-חמצני ועל 65% מפליטות תחמוצת החנקן." (מתוך כתבה בעיתון הארץ.)

"משק-החי אחראי לשימוש הנרחב ביותר בקרקע למטרות אנושיות, ללא מתחרים. כלל השטח המנוצל למרעה שווה-ערך ל-26% מכלל שטח האדמה שאינו מכוסה בקרחונים. בנוסף לכך, כלל השטח שמוקדש לייצור מספוא מסתכם ב-33% מן השטח הראוי לעיבוד חקלאי. לסיכום, ייצור משק-החי תופס 70% מכלל הקרקע החקלאית ו-30% מאדמת כדור-הארץ." (מתוך כתבה מורחבת על הדו"ח באתר אנונימוס.)

וכאן עוד כתבה על נושא זה באנגליט ב-yahoo.

מכתובת זו ניתן להוריד את דו"ח האו"ם.

LetLive3
rabbies for hr
Teavon 220
logo-eatwell-220
gary-tv-220
ad_sex-small
Brown
einstein-vegetarian
going vegan
Cow-and-Calf-Small
Carl-Lewis Cut
Elephants